close
تبلیغات در اینترنت
close
تبلیغات در اینترنت
 بحران انسانی دارفور به خاطر منافع قدرت های بزرگ است
loading...

پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان

جنگ دارفور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاددارفور ناحیه‌ای است در غرب کشور سودان دربرگیرندهٔ سه استان دارفور غربی، دارفور اکنون امنیت این منطقه تنها به دست ۱۰۰۰۰ صلحبان اتحادیه آفریقا است که به خاطر محروم امور انسانی سازمان ملل متحد اعلام کرد که در اثر نزاع دارفور در غرب سودان تاکنون…

بحران انسانی دارفور به خاطر منافع قدرت های بزرگ است

مائده ابراهیمی بازدید : 1 جمعه 21 ارديبهشت 1397 نظرات ()
جنگ دارفور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دارفور ناحیه‌ای است در غرب کشور سودان دربرگیرندهٔ سه استان دارفور غربی، دارفور اکنون امنیت این منطقه تنها به دست ۱۰۰۰۰ صلحبان اتحادیه آفریقا است که به خاطر محروم امور انسانی سازمان ملل متحد اعلام کرد که در اثر نزاع دارفور در غرب سودان تاکنون در تاریخ است که دادگاه لاهه حکم بازداشت یک رهبر سیاسی در قدرت را صادر می‌کند.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد و ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان دارﻓﻮر - پژوهش حقوق عمومی - دانشگاه ...

اﺳﺖ . ﺑﺤﺮان دارﻓﻮر ﯾﮑﯽ از وﺧﯿﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و. ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻞ دﻧﯿﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ در. اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺤﺮان دارﻓﻮر و ﺗﺪاوم آن ﺑ. ﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﻤﯿﻠﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻼن و.

قدرت یابی بوکوحرام؛ علت ها و پیامدها - مقاله - گزارش - تحقیقات آفریقا ...

6 ا کتبر 2014 عملیات گروه بوکوحرام علیه نیروهای امنیتی نیجریه با خشونت همراه است. قدرت های بین المللی برای کمک به ردیابی دختران ربوده شده که 217 نفر از آنان که در نیجریه منافع نفتی و اقتصادی دارند نسبت به رشد فعالیت بوکوحرام در این بیزنس تایمز » آمریکا، در حالی که پیشتر به خاطر اقدام های بوکوحرام در نیجریه 

نگاهی گذرا به فاجعه دارفور | Euronews

18 فوریه 2015 درگیری در دارفور، بار دیگر در طول سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به اوج رسید و منجر به کشی در دارفور به دلیل کم کاری سازمان ملل به حالت تعلیق درآمده است.

ایرنا - دولت سودان برای حل بحران دارفور اعلام حمایت کرد

28 فوریه 2017 به گزارش ایرنا، سال ها است که منطقه دارفور درگیر منازعات نظامی است و هر از چند گاهی هزینه های سنگین جانی و مالی بر ساکنان آن و به التبع دولت سودان 

نگاهی به شانزده روز مبارزه با خشونت علیه زنان - بخش سوم - صدای آمریکا

9 ژانويه 2012 «سال ها بعد به خاطر احساس غبنی که داشتم به تلاش برای کسب عدالت برای زنان در جهان روی آوردم» از تانزانیا تا دارفور، پیام او همه جا یکسان است: «زنان را توانمند کنیم تا کنیائو پائو اکنون به طرزی خارق العاده کار آگاه سازی توده ها را با قدرت های دقیق و حساب شده از مردم برای دانستن نیازهای آنان در زمان بحران است.».

ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧــﺪﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ

5 دسامبر 2004 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺭ ﺍﺟﻼﺱ ﺷﺼﺘﻢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ .. ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ. ﻣﺮﺩﻡ. ﻛﻮﺑﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ. ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ. ،. ﺩﺭﻙ ﻧﻤﺎﻳﺪ .. ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺯﻧﺎﻥ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ.

اعدام و صدور حکم اعدام در سال - Amnesty International

چشم انداز ما این است كه هر انسانی از حقوق محفوظ در اعالمیه جهانی حقوق بشر عفو بین الملل از هر حكومت، ایدئولوژی سیاسی، مذهب یا منافع اقتصادی مستقل . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ. ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ هﺎﯼ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﯼ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎ و دﻳﮕﺮ ﻗﺪرت هﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻣﻮرد ﭘﺎرﻟﻤﺎن، ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺰرگ.

تارنمای دموکراسی - توانا

یا »منشور بزرگ« معروف گشت و محدود کنندۀ قدرت و اختیارات پادشاه در قبال . اگر کسی از ارادۀ عام روی گردان شود و برای پیگیری منافع شخصی خود از . با استناد به این درک از حکومت که قدرت آن همواره تهدیدی است برای آزادی ها و حقوق فردی، در سدۀ یکم پیش از میالد، و بعضاً به خاطر درگیری های طبقاتی یی که روم دچارش شده بود،.

اصل مقاله (391 K)

اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ. آﻓﺮﻳﻨـﻲ ﭼـﻴﻦ. د. در ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ. ﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه اﻣﺮ. ژاﭘﻦ و ﻫﻨﺪ در ﺷ. اﻣﻨﻴﺖ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻟﻤﻠﻞ اﻓـﺰ. ﺳﻴﺎﺳـﺖ درﻫـﺎي. ﺸـﻮر اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ. ﻗﺪرت اﻳﻦ ﻛﺸﻮر. ﺮ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻧﻈﺎم. ﺎﺳﺖ. ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺸ .. ﺶ ﻣﺴـﺘﻘﻠﻲ در. ﺶ ﻗﺪرت و اﺑﺰاري. ن رﺋﺎﻟﻴﺴـﻢ ﻛﻼﺳ. ـﺖ. ﻫـﺎ ﺳـﺎزﮔﺎر. ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻣﺘﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از . ﺑـﺰرگ. ن. ﻫـﺎي. ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً. ﻣﻬـﻢ و. ﺸﻢ. اﻧﺪاز ﻫﻤﻜﺎري. رﻧﺪ . اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺌﻮر. ﻤﻠﻞ ﻧﺸﺎن داده. ـﻦ روﻳﻜـﺮد ﺟﺎﻳ.

چشم و همچشمی برای اعمال نفوذ در آفریقا - انسان شناسی و فرهنگ

8 مارس 2017 ریاض، پکن، برلین به پایکوبان می پیوندند چشم و همچشمی برای اعمال نفوذ در اند: در سال ۲۰۱۵، سیصد پروژه زیر بنایی بزرگ به ارزش ۳۷۵ میلیارد دلار در دست اجرا بود. عرب برای توسعه اقتصادی آفریقا“ تحقق پذیرفت، و آن وقت با رضایت خاطر چنین است که کنش قدرت های خارجی به تبع منافع خاص آنها تحول می 

Decem er | 2011 | ایران سبز

29 دسامبر 2011 سفیر چین در ایران با بیان اینکه دو کشور از پشتیبانی سازمان های بی خاصیت نشدند بلکه فیتله احساسات ملی و انسانی انها با اظهارات این تظاهرات میلیونی مردم در سراسر سوریه بعید است دیگر به آرامی گرائیده یا در موضع دفاعی قرار گیرد. به عراق که در بحران سیاسی و دولتی دست و پا میزند سرایت خواهد کرد.

سرمقاله آفریقا وایران آفریقا وجهان همایش روز جهاني آفریقا کتاب شناسی

بيانيه انجمن های دوستی ایران باکشورهای آفریقایی به مناسبت روز همکاری میان تمدن و ارتقای تعامالت انسانی، استوار. بوده اســت . وجود آورده اند موجب دل مشــغولی و دغدغه خاطر . روابط گســترده تر و نزدیک تر شوند، به نفع منافع دو . صورت مستقیم )مثل دارفور سودان و كشور سومالي( .. است و نوهارتلند، گرانیگاه رقابت قدرت هاي بزرگ.

انجمن علمی حقوق بین الملل دانشگاه قم

متاسفانه قدرت های بزرگ امروز در عرصه عملکرد اقدام جدی نمی کنند هر چند که از در انتهای برنامه نیز از اعضای انجمن علمی حقوق بین الملل دانشگاه قم که به شرح ذیل می . در حالی که روهینگیا قربانیان سواستفاده حقوق انسانی در ایالت راخین برای . [26 ] " مثلا کمیسیون بین المللی تحقیق در دارفور بین قصد و انگیزه تمایز قایل شده است.

۱۵

به هر حال. بسیاری از خشونت ورزی ها ناشی از تصمیم های دولت ها و قدرت های سیاسی است . خاطر نگرانی های انسان هایی که مورد بررسی قرار می گیرند و هم به دالیل. عملی، دشوار خواهد می دهند و موجب تفاوت های بزرگ در رواج و شکل خشونت جنسی می شوند. به عنوان مثال، خشونت مستمر در دارفور به ما یادآور می شود که خشونت جنسی همچنان یکی .

chapter 1 meron

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ. آن ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﺒﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي آن ﺑﺎ. درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ .. ﺣﻘﻮق ﺟﻨﮓ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را ﺑﻪ. ﺣﻘﻮق ﻋﺮﻓﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و ﻗﺪرت. ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺮوﺗﮑﻞ اول را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮑﺮده ﻫﺎي آﺷﻮب و ﺑﺤﺮان داﺧﻠﯽ. » ب ب در دارﻓﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﻧﺴﻞ.

غرب – بامدادی

2 فوریه 2012 بر اساس این اسناد، این قدرت‌های حامی مایل به ظهور یک «شاهزاده‌نشین . نه از این لحاظ که منافع کشورها اعمال نمی‌شود و اقدام‌های نظامی تجاوزکارانه رخ اخلاقی و انسانی باشند و (۳) سعی کنند مستند باشند بسیار دشوار است. زمان‌بندی زیر خلاصه‌ی دخالت روزافزون آمریکا-ناتو در سوریه را نشان می‌دهد و با «دروغ بزرگ» رسانه‌های 

پایان دنیا از دید دانشمندان - ww.esalat.org

21 جولای 2010 دانشمندان با هشدار نسبت به خطراتی كه بشر را تهدید می كند، عقربه های ساعت به دنبال دسته‌ گلی كه جنگ‌ طلبان قدرت‌ سالار آمریكایی در پایان جنگ دو دقیقه تا هنگامه‌ی نیمه ‌‌شب نزدیك شده است (به دنبال بحران موشكی كوبا نخست سال ۲۰۰۸، ۵۶ لاری حامل غله برای پناهندگان دارفور به سرقت رفت؛ و این درد بزرگ ماست .

askari,saidi, ariaye

اما پناهندگان به خاطر نجات جان خود و حفظ آزادی شان ناچارند از جايی به جای ديگر بروند. بيشتر قاچاقچيان انسان نيز بين پناهنده و مهاجر تفاوت قايل نمی شوند. .. و شهر های بزرگ است و به طور مشخص تهران نقش درجه اول را در مقاطع بحران زا ايفا می کند. تا نهادينه شدن جابجايی قدرت توسط انتخابات دموکراتيک، جامعه را تهديد می کند. " به  

غزه - تنها ترین شهر جهان در آتش و خون - انا لله و انا الیه راجعون ...

24 نوامبر 2008 در همین حال، رسانه های جهان به خاطر ممانعت رژیم صهیونیستی از ورودشان به نوار . از اقتدار ملت ايران و تبديل شدنش به قدرت بزرگ صالح جلوگيري كنيد و باز هم شكست خورديد. . دنيا بزرگ است، اما نه براي كودكان غزه؛ كودكاني كه سال‌هاست رنگ شادي را 116- بحران غزه (http://bohranebashariat.persianblog.ir/post/17)

امپریالیسم چین: قدرتی جدید در افریقا ترجمه‌ احمد سیف – نقد اقتصاد ...

29 دسامبر 2015 (1) قدرت‌های سرمایه‌داری غربی که جریان سرمایه به افریقا را کنترل بخش مهمی از این رشد به خاطر افزایش در قیمت کالاهای اولیه مثل نفت و فلزات تا به همین جا مناطقی هست که چین برای حمایت از منافع خود باعث نگرانی امریکا و اروپا شده است. عمر بشیر مبادرت کرده و او را درپیوند با اتهاماتی درباره‌ی دارفور محکوم کرد.

سیدهادی حسینی: نبود یک مدل جامع فرهنگی در مدیریت آب در ایران باعث ...

4 روز پیش توزیع بارندگی در قسمت های مختلف کشور به گونه ای است که بسیاری از مناطق کمتر در مثالی دیگر، پروفسور ورونیکا استرانگ، استاد انسان شناسی فرهنگی در . هنوز هم فرهنگ‌های بومی به خاطر مدیریت پایدار و بومی آب، شهرت دارند. . اما سوء استفاده از قدرت و اشکال مختلف فساد می تواند بحران آب جهانی را تشدید کند.

نامه شدیدالحن ایرج مصداقی به شیرین عبادی:دل بستن به جناح‌های رژیم و ...

12 آگوست 2013 متن کامل این نامه که توسط تارنمای «پژواک» منتشر شده است به شرح زیر است: بخورد اما شما به دلایل گوناگون نخواستید و یا نتوانستید از ظرفیت بزرگ این جایزه‌ به . به قول شما روسیه و چین به خاطر «منافع نامشروعی که از قبال ایران می‌برند .. و یا قدرت درآید، اما مگر نه این که هنر بیان احساسات و عواطف انسانی است؟

شماره 61 ، دلو و حوت 1391

بخاطر کوشش های خستگی نا پذیر شان در جهت پیشبرد آجندای. حقوق بشر در سراسر شده در بیش از سه دهۀ گذشته بر ملت افغان وارد نموده است، نشان. دهندۀ چیزی کمتر از 

حيوانات جاسوسي که تاکنون در ايران شکار شده‌اند + فيلم و تصاوير

3 فوریه 2013 اسراييل معمولا در کشورهاي اسلامي منطقه از حيوانات استفاده مي‌کند تا به شهروندان حمله بر اساس این گزارش، این کرکس در منطقه دارفور در غرب سودان اسیر شده است. . حسن خاطر مدير کل جبهه اسلامي-مسيحي در سرزمين‌هاي اشغالي، در اين رابطه در این روش روی حیواناتی که کمی جثه بزرگ دارند دوربین‌های جاسوسی کوچکی 

نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه

موقعیت سیاسی از نوعی منافع ملی برخوردار است که اغلب با امنیت یکسان گرفته می. شود،چرا که اگر بازی در بحران های پیش آمده با هدف افزایش قدرت خود نسبت به دیگران بپردازند . بنابراین . نظامی و نشست ها و سمینارهای مختلف با قدرت های بزرگ. فرامنطقه ای . قطر خود را به خاطر تماس با احزاب در حال نزاع برای سوق دادن آن. ها به سمت 

شکست پروژه "خاورمیانه نوین"، محمد سهیمی - Gooya News

10 نوامبر 2017 اسرائیل سخت نگران تکمیل چنین شاهراهی است و به آمریکا فشار شدیدی آورد با یک رژیم پادشاهی به رهبری خاندان "هاشمی" که در اردن در قدرت است بود. ولی‌همان جنگ تجزیه طلبان باعث قحطی و نسل کشی عظیم در دارفور در حالا اینکه چند نفر انسان غیر نظامی بیگناه ممکن بود در این حملات کشته شوند اصلا اهمیتی نداشت.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 301
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 0
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 8
 • آی پی دیروز : 14
 • بازدید امروز : 15
 • باردید دیروز : 31
 • گوگل امروز : 10
 • گوگل دیروز : 11
 • بازدید هفته : 148
 • بازدید ماه : 319
 • بازدید سال : 3,912
 • بازدید کلی : 5,897